×

 

درخواست مشاوره حقوقی


×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی
 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
انحصار وراثت

انحصار وراثت

مفتخریم که با تکیه بر توان فنی و تجربه بالای متخصصین خود بهترین سرویس ها را برای مشتریان خود به ارمغان بیاوریم

انحصار وراثت

تعریف

تعیین تکلیف میراث هر کس پس از فوت به وسیله مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را گویند.

*لیست تمامی اموال و دارایی های منقول و غیر منقول توسط وراث پس از فوت متوفی به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه میشود.همراه این درخواست تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم خواهد شد.
 

صدور گواهی انحصار وراثت:

*گواهی انحصار وراثت، بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از میراث است.

*درخواست صدور گواهی انحصار وراثت معمولا توسط یک و یا چند تن از ورثه انجام میشود. منتها هر ذینفع از قبیل طلبکار فوت شده یا ورثه، کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است میتواند این درخواست را ارائه کند.

*چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی میباشد.

*همکاری نکردن یا مخالفت یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نمیشود.

*صدور گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف در صلاحیت دادگاه های عمومی است و قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. همچنین رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.( ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

 

آثار صدور گواهی انحصار وراثت:

-بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

-پس از صدور گواهی انحصار وراثت به موجب ماده 37 قانون امور حسبی، ورثه و اشخاص ذینفع میتوانند بر اساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون طلب کنند. در صورت کثرت وراث، اموال و مطالبات نامبرده شده بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدوم اذن شرکا ممکن نیست.

همچنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذینفع ثبت خواهد شد.(ماده 374 قانون امور حسبی)

 

 

مالیات بر ارث:

در صورتی که ارائه اظهارنامه در زمان مقرر قانونی اموال و دارایی ها باشد، هزینه ها و مالیات به نرخ جدید وضع خواهد شد.

*نرخ اموال و املاک در اظهارنامه باید به نرخ روز بیان شده باشد.

*به موجب ماده 34 قانون مالیاتی، برای هر گونه  تحویل یا انتقال اموال متوفی به وراث، اول گواهی پرداخت یا عدم مشمولیت از پرداخت مالیات بر ارث از اداره امور مالیاتی باید دریافت و سپس اقدام به انتقال یا تحویل به وراث کنند.

*وجوه بازنشستگی، وظیفه و مزایای پایان خدمت، بازخرید خدمت، وسایل خانه ی محل سکونت متوفی و .... مواردی هستند که شامل مالیات بر ارث نمیشوند.

*مالیات ارث سپرده های متوفی نزد بانک ها و موسسات مالی مجاز، برای وراث طبقه اول به میزان سه درصد شامل مالیات است. اما در صورت غیر مجاز بودن سپرده، نرخ سود مالیات ده درصد خواهد بود.

*پس از تکمیل اظهارنامه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول فرد فوت شده به نرخ روز توسط ماموران تشخیص مالیات قیمت گذاری می شوند و پس ازکسر کلیه بدی های متوفی مانند وام ها، مهریه و غیره، با توجه به سهم الارث، مالیات بر ارث به نسبت محاسبه میشود.

 

 

ارث زوجه از اموال متوفی:

بر اساس قانون مدنی، زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث میبرد و این موضوع در گواهی انحصار وراثت ثبت میشود.

*زوجه از این حیث که در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.

*زوجه در صورتی که دارای اولاد و اولاد اولاد نباشد، یک چهارم و در غیر اینصورت یک هشتم را تصاحب میکند. و در تعدد زوجات یک چهارم به زوجه تعلق دارد و بین آنها به مساوی تقسیم میشود.

*هنگامی که شوهر در هنگام بیماری همسر خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان بیماری بمیرد، زوجه از او به ارث میبرد

*اگر مردی هنگام بیماری با زنی عقد کند و با همان بیماری قبل از نزدیکی (دخول ) بمیرد، زن از او به ارث نمی برد. اما اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن، از آن مرض بمیرد، زن از او به ارث میبرد.

*هیچ وارثی نمیتواند مانع از ارث بردن زوجه شود زیرا او در موقعیتی برتر از خویشاوندان قرار دارد.

 

 

تصدیق انحصار وراثت:

-در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه سهم هر یک از ورثه را مشخص میکند.

-در حالتی که ارزش میراث کمتر از 30میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و دعوت از ورثه در جلسه فوق العاده، با توجه به اسناد و مدراک ارائه شده گواهی انحصار وراثت را صادر میکند.

-در حالتی که ارزش میراث با توجه اظهارنامه مالیات بر ارث، بیش از 30میلیون ریال ارزش داشته باشد، به فرض آخرین سکونتگاه فرد فوت شده و به هزینه متقاضی، درخواست او را یک نوبت در روزنامه کثیر الاانتشار آگهی میکنند. پس از گذشت یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی در صورت عدم دریافت اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. و اگر فرض شود که آخرین اقامتگاه متوفی در روستا بوده باشد درخواست متقاضی در روستا اعلام عمومی میشود. پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت را صادر میکنند.

-طبق ماده 356 قانون امور حسبی، تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجی با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران بابت صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور قابل ترتیب اثر است.

 


 
اعتراض به گواهی انحصار وراثت:

اشخاصی که میتوانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند:

1-دادستان یا ریس حوزه قضایی:

بر طبق ماده 367 قانون امور حسبی، اعتراض به درخواست تصدیق وراثت زمانی که تشخیص دهد متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است.

همچنین به موجب ماده 368 این قانون، تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده باشد دادستان میتواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض کند.

 

2-اشخاص ذینفع:

زمانی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذینفع صادر شود، هر یک از آنها میتوانند به آن اعتراض کنند. به طور مثال اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد. شخص نامبرده میتواند با ارائه دلایل و مدارک، نسبت به صدور گواهی نامبرده شده اعتراض کند. رای دادگاه در این مورد قابل تجدید نظر خواهی است.( ماده 369 قانون امور حسبی)

چنانچه گواهی انحصار وراثت با صداقت کامل دریافت شود اما بعدها وراث جدیدی پیدا شود، به استناد ماده 362 قانون امور حسبی، افراد میتوانند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل، به گواهی مذکور اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن شوند.

 

 

*هرگاه مشخص شود کسی با علم به عدم وراثت خود یا وجود وراثی به غیر از خود، گواهی انحصار وراثت را تهیه کرده است، بر طبق ماده 9 تصدیق انحصار وراثت کلاهبردار محسوب و اضافه بر پرداخت خسارت، به مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است محکوم خواهد شد. 

 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده