×

 

درخواست مشاوره حقوقی


×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی
 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
آدم ربایی

آدم ربایی

مفتخریم که با تکیه بر توان فنی و تجربه بالای متخصصین خود بهترین سرویس ها را برای مشتریان خود به ارمغان بیاوریم

آدم ربایی

 تعریف:

 

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است.

 *آزادی تن، یعنی فرد بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر مسافرت نموده، نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید. و در توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از را جابجائی از محلی به محل دیگر است.

 در تعریف دیگر انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی میباشد.

  

موارد خاص آدم ربایی:

1-ربودن طفل تازه متولد شده (ماده 631)

2- مخفی کردن اموات (ماده 635)

3-مخفی کردن مجرم

4-ربودن اتباع ایرانی (قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال 1368)

 


 
مشخصه های جرم آدم ربایی:

1-جز جرایم آنی است.

2-مشروط به نتیجه است.

3-جز جرایم غیر قابل برگشت است.

4-مجازات این جرم غیر قابل تعلیق است. (بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی) 
تفاوت بازداشت غیر قانونی با آدم ربایی:

1-عامل این جرم، مقامات قضایی و ماموران مسئول هستند. اما آدم ربایی توسط افراد عادی صورت میگیرد.

2-این جرم از طریق صدور دستور و قرار است. اما آدم ربایی از طریق انجام فعل مادی ربودن است.

3-دستور بازداشت ممکن است منتهی به بازداشت نشود. به طور مثال متهم در دسترس نباشد یا وثقیه بدهد؛ ولی آدم ربایی اینطور نیست.

4-بازداشت به صورت اداری و علنی انجام میشود؛ ولی آدم ربایی بصورت مخفیانه انجام میشود.

*قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ایران، هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم ربایی قایل نشده است.عناصر جرم آدم ربایی

 الف) عنصر مادی:

1-رفتار مجرمانه: دزدیدن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت و اراده شخص و به واسطه زور و تهدید و یا حیله

2-مراتب و چگونگی شکل ارتکاب: شخص دزدیده شده توسط فرد و یا افرادی دزدیده میشود و  این افراد میتوانند با مباشرت و معاونت یکدیگر اقدام به عملی کردن این جرم کرده باشند.

3- نتیجه عمل مجرمانه: سلب آزادی شخص ربوده شده نتیجه این جرم میباشد. اما در ماده 621 قانون مجازات اسلامی به طور واضح درباره نتیجه جرم آدم ربایی حرفی زده نشده است.

4- عدم رضایت شخص دزدیده شده (مجنی علیه ):  شرط لازم  است و بدون آن جرم محقق نمیشود.ب) عنصر معنوی:

1-سوء نیت عام : جرم آدم ربایی مطلق است و سوء نیت خاصی ندارد. هنگامی که  که فرد در خواب یا بیهوشی بوده اما زنده باشد هم شامل این حکم خواهد شد. پس عدم رضایت شخص ربوده شده شرط نیست.

2- یکی از عناصر جرم آدم ربایی داشتن انگیزه است. اما قانون گذار  به علت قرار گرفتن در جرایم تعزیری و بازدارنده (مخففه) آن را به شمار نمی آورد.

 


ج) عنصر قانونی:

ماده 621 قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم آدم ربایی است.

 اگر شخصی بنا به هر دلیلی مانند گرفتن وجه، مال و یا به قصد انتقام، اقدام به دزدیدن شخصی به واسطه زور، تهدید و یا حیله نماید. به 5 تا 15 سال حبس محکوم میشود.

*حداکثر مجازات برای مجرم زمانی است که مجنی علیه دارای سنی پایین تر از 15 سال باشد. و  آسیب جسمی و حیثیتی دیده باشد.

 

آدم ربایی چه نوع جرمی است؟

*آدم ربایی از جمله جرائمی است که علیه افراد انجام شده و از این رو، مجازات سنگینی دارد.

 

در قانون مجازات اسلامی ادم ربایی را به این صورت تعریف میکنند:

اقدام به ربودن فرد یا افراد دیگر با نیت دریافت وجه، انتقام یا ... توسط تهدید و نیرنگ یا هر روش دیگری که عدم رضایت فرد ربوده شده را در پی دارد. و انگیزه های مختلفی چون زورگیری، تجاوز، حذف اثر جرم و انتقام را میتوان نام برد. طبق تعاریف گفته شده جرم آدم ربایی در جرایم مطلق قرار میگیرد. و دلیل آن این است که صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق آدم ربایی کافی نیست و این عمل نیازمند عامل دیگری است که همان تحقق نتیجه جرم میباشد.

 

 مجازات در قانون:

-مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجزات فرد یا افراد آدم ربا به این صورت قید شده است که :

در جرم آدم ربایی ساده، مجازات حبس از 5 تا 15 سال و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال یا ربودن توسط وسیله انجام شده و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداگثر مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم میشود. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

 

-طبق ماده 41 تبصره 621 قانون مجازات اسلامی، اگر فرد اقدام به آدم ربایی نماید اما به هر دلیلی موفق نشود جرم خود را به سرانجام برساند، به 3 الی 5 سال حبس محکوم خواهد شد.

 

-ماده 631 قانون مجازات اسلامی  نیز به جرم نوزادربایی پرداخته است و مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس را برای آن تعیین نموده است. اگر طفل ربوده شده پیشتر مرده باشد، مجرم محکوم به پرداخت 100000 تا 500000 ريال جرای نقدی خواهد بود.


-طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک جرم آدم ربایی به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز برای کمک به مجرم، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم که 5 سال برای آدم ربایی و 6 ماه برای نوزاد ربای است محکوم میشود.

 

-همچنین قانون گذار در ماده 47 مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته اشاره کرده است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم آدم ربایی و حتی شروع به آن قابل تاخیر و تعلیق نیست. بدین سبب صدور حکم که در جرایم دیگر قابل تعلیق و تعویق است در مورد آدم ربایی محقق نمیشود. و این نکته قابل ذکر است که در این جرم قاضی نمی تواند جرم را تعلیق کند.

علاوه بر این صرف شروع به آدم ربایی نیز مجازاتی از 3 تا 5 سال خواهد داشت.

 

-دفاع در مقابل ادم ربایان :

 در ماده 629 قانون مجازات اسلامی، بیان میشود که  دفاع در مقابل آدم ربایی حتی اگر سبب قتل آدم ربا شود، دفاع مشروط است و مسولیتی متوجه دفاع کننده نخواهد داشت.

اصولا دفاع به شکل ارتکاب قتل در مقابل حمله‌ای که برای ربودن انسان صورت می‌گیرد تناسب ندارد؛ اما قانون‌گذار این تناسب را لازم ندانسته و به همین جهت است که این عمل جزو موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب می‌آید.

 

-رضایت فرد ربوده شده:

حتی اگر فرد ربوده شده رضایت دهد، مجازات آدم ربایی تا 15 سال حبس است.

 اگر جرم دیگری هم مرتکب شده باشد مجازات مستقل آن جرم هم در مجازات اصلی لحاظ میشود؛ و رضایت فرد ربوده شده تنها شامل تخفیف در مجازات خواهد شد. البته اگر شرایط تخفیف فراهم باشد.

 

-معاونت در آدم ربایی:

اعمال حداقل مجازات در شرایطی که عملا معاونت در جرم در قانون تاکید نشده است.

در شرایطی که عملا معاونت در جرمی در قانون تاکید نشده باشد، اعمال حداقل مجازات ( 5 سال ) برای آن در نظر گرفته می‌شود .

* صرف‌نظر از ماده 621 قانون مجازات اسلامی، اگر فرد رباینده یا معاون وی، مرتکب جرم دیگری نیز بشود از باب تعدی مادی جرم مجازات خواهد شد. برای مثال اگر رباینده هم فردی را برباید و هم اموال او را سرقت کند، علاوه بر مجازات آدم ربایی، به مجازات سرقت نیز محکوم خواهد شد.

 


 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده