×

 

درخواست مشاوره حقوقی


×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49125 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی
 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
قتل

قتل

مفتخریم که با تکیه بر توان فنی و تجربه بالای متخصصین خود بهترین سرویس ها را برای مشتریان خود به ارمغان بیاوریم

قتل

قتل عبارت است از انجام عملی که جان انسان را بگیرد.

در تعریف دیگر قتل را به معنای عربی کشتن و کشتار تعریف میکنند؛ و این جرم به علت حادث شدن نسبت به یک شخص (یک انسان) در گروه جرایم علیه اشخاص جای میگیرد.

 

*بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 289 مصوب 1392، قتل به سه نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم میشود.

 

قتل عمد:

بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قتل عمد زمانی اتفاق میفتد که قاتل دقیقا با هدف کشتن فرد مقتول دست به این عمل زده باشد.

-قتل در موارد زیر عمدی است: 

1-اگر عمل فرد متهم نهایتاً سبب فوت فرد یا عده ای از افراد نشود، اما وی متهم به قتل عمد است زیرا با قصد کشتار دست آن عمل زده است.

2-اگر نفس فعل کشنده محسوب نشود،اما با توجه به شرایط مقتول، مانند کهولت سن، ناتوانی، کودکی و غیره قابلیت کشتن داشته باشد فرد مرتکب به قتل عمد شده است.

3- در مواردی باید آگاهی متهم نسبت به عاقبت جرم اثبات شود. به عنوان مثال زمانی که متهم قصد کشتن مقتول را نداشته؛ اما نسبت به عقوبت مرگ آفرین عمل خود نسبت به شرایط فرد مقابل آگاه و متوجه بوده در این صورت عمل او قتل عمد محسوب میشود.

4-هنگامی که امکان اثبات عدم آگاهی متهم ممکن نباشد؛ جرم وی جنایت عمدی است.

 

قتل شبه عمد:

تعریف جنایت شبه عمد بر اساس ماده قانون 291 مجازات اسلامی:

1-زمانی که مرتکب نسبت به مقتول قصد رفتاری ذا داشته ولیکن قصد جنایت واقع شده یا مانند آن را نداشته باشد را قتل شبه عمد گویند. و جز جنایات عمدی قرا نمیگیرد. به عنوان مثال شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند و تصادفا فرد مورد نظر پس از سقوط فوت میکند.

2-زمانی که مرتکب به قتل، نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قان.ن است به مقتول وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

3-زمانی که به سبب تقصیر، مرتکب دچار جنایت شده است، منوط بر اینکه جنایت انجام شده شامل تعریف جنایت عمدی نباشد.(تخلفات رانندگی منجر به قتل)

 

قتل خطای محض:

بر اساس ماده 291 قانون مجازات اسلامی، جنایات در موارد زیر خطای محض تلقی میگردد.

1-در اثر خواب یا بیهوشی و مانند آنها اتفاق افتد.

2-به سبب صغیر یا مجنون انجام شود.

3-جنایتی که در آن مرتکب اندیشه جنایت بر مقتول و قصد ایراد فعل واقع شده را نداشته باشد.مثل آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند.

 


مجازات قتل:

-بر اساس ماده 205 مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد همواره قصاص است.

* در صورت رضایت ندادن اولیای دم مقتول  و در خواست قصاص، فرد قصاص شده هیچی مبلغی به عنوان دیه به خانواهد مقتول پرداخت نخواهد کرد.

*اگر اولیای دم از قصاص قاتل گذشته و بخشش کنند، یا به هر صورت دیگری قصاص انجام نشود.فرد قاتل موظف خواهد بود تا ظرف یکسال ( از تاریخ ارتکاب قتل)، مبلغ دیه را پرداخت کند. در این صورت و یا در مواردی که اولیای دم نسبت به پرداخت دیه گذشت کنند، قانونگذار میتواند بنابر مصالح اجتماعی مجازات حبس به مدت 3 تا 10 سال را قرار دهد.

-بر اساس بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل شبه عمد و خطای محض با توجه به شدت جرم قتل تعیین میگردد.

 

*در ماده 714 قانون، مجازات قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی 6 ما تا 3 سال حبس  و نیز پرداخت دیه در صورت تقاضا از طرف اولیای دم پیش بینی شده است.

 

*مهلت زمان پرداخت دیه قتل غیر عمد بر اساس انواع:

-قتل شبه عمد:2 سال (اگر قادر به پرداخت در مدت معین نباشد به او مهلت داده خواهد شد)

-قتل خطای محض:3 سال

 

*مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد هموراه قاتل است اما در خصوص قتل های خطایی مسئول پرداخت بر حسب موارد مختلف، متفاوت است.

 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده