×

 

درخواست مشاوره حقوقی


×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49960 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49960 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی
 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری

شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری

شرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاریشرایط تنظیم برات در قراردادهای تجاری
براساس ماده ۳۳۲؛ سند برات باید متضمن موارد زیراست:
۱- قید کلمه برات بر روی آن
۲- دستور بی قید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳- نام مخاطب دستور پرداخت (برات گیر)
۴- سررسید پرداخت
۵- محل پرداخت
۶- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)
۷- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال
۸- محل تنظیم سند
۹- امضای صادرکننده برات (برات دهنده)
همچنین در ماده ۳۳۳ آمده است: سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده (۳۳۲) این قانون باشد، مشمول مقررات راجب به برات نیست، مگر در موارد زیر:
۱- عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی می شود.
۲- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می شود.
۳- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می شود.
براساس ماده ۳۳۴؛ اگر مبلغ برات بیش از یک بار نوشته شود، چنانچه هر دو با حرف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حرف، مناط اعتبار است.
در ماده ۳۳۵ آمده است: ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.
براساس ماده ۳۳۶؛ سررسید برات فقط می تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست.
تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل سند است، روز پرداخت باید براساس تقویم محل پرداخت معین شود.
در ماده ۳۳۷ آمده است: برات ممکن است در اقامتگاه برات گیر شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود.
در ماده ۳۳۸ آمده است: ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.
براساس ماده ۳۳۹ لایحه تجارت؛ ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد، چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۳۳۲) این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر این که شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
مطالب مرتبط
چک
سفته
جعل
سرقت
ثبت شرکت
ثبت تغییرات شرکت
 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده