×

 

درخواست مشاوره حقوقی


×

 

جستجو در بانک مشاوران ثبت آداک


×

 

تنظیم اوراق قضایی
با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت بدون استخدام وکیل لایحه، دادخواست و شکواییه مورد نظر خود را توسط وکلا و مشاوران متخصص تنظیم کنید

دادخواست

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  

لایحه

قیمت

نیاز به مشاوره

  •  
برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49960 (021) تماس بگیرید
×

 

ارزیابی و بررسی پرونده
قبل از انتخاب و شروع فرایند وکالت، شما می‌توانید پرونده حقوقی خود را جهت مطالعه و بررسی توسط وکلای پایه یک دادگستری ارسال کنید. وکلا هزینه، زمان و شرایط رسیدگی را به شما اعلام خواهند کرد

برای دریافت راهنمایی میتوانید با شماره 49960 (021) تماس بگیرید
×

 

فرم ثبت نام مشاورین حقوقی
 
 
 

ثبت آداک | ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت اختراع

021-49125

info [at] sabtadak [dot] com

شماره تلگرام

09307053035

شنبه - پنج شنبه 18-9

جمعه ها تعطیل!
تامین خواسته و آثار آن در امور حقوقی

تامین خواسته و آثار آن در امور حقوقی

تامین خواسته و آثار آن در امور حقوقیتامین خواسته و آثار آن در امور حقوقی
تامین خواسته بدین معنی است که شخصی برای دستیابی به مال اقدام به طرح دعوی کرده، پیشاپیش مال موضوع دعوی یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در صورت پیروزی در دعوی مطروحه، از محل اموال توقیف شده، محکوم به را وصول کند.
با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی تامین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
آثار تامین خواسته
1- ایجاد حق تقدم : شخصی که مالی را به موجب تامین خواسته توقیف کرده، از تاریخ توقیف آن مال، نسبت به آن مال حق تقدم پیدا می کند. یعنی باید ابتدا مطالبات آن شخص از محل عین آن مال یا حاصل فروش آن مال ، وصول شود و سپس، اگر چیزی باقی بماند، سایر طلبکاران شخص مدیون می توانند از محل آن مال، طلب خود را وصول کنند. در این خصوص توجه داشته باشید که : صرف صدور قرار تامین خواسته، حق تقدم ایجاد نمی کند، بلکه اجرای آن و توقیف مال است که حق تقدم ایجاد می کند.
2- ممنوعیت نقل و انتقال اموال توقیفی : هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر است. همچنین هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده، بعد از توقیف، به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نیست، مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
3- صدور قرار تامین خواسته تاثیری در اصل دعوی ندارد : یعنی ممکن است علی رغم صدور این قرار از سوی قاضی، خواهان در اصل دعوی، محکوم به بی حقی شود یا بالعکس.

آثار قرار تامین خواسته:
۱) در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع مصون می‌ماند.
۲)در مورد خوانده: هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین – اعم از منقول یا غیرمنقول ممنوع است این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته می‌باشد.
۳) در مورد ثالث شخص ثالث که مال مورد درخواست تامین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.
مطالب مرتبط
حضانت
نفقه
سرقت
ثبت شرکت
انحلال

 

تنظیمات قالب

سبک چیدمان

وسیع
فشرده

ناوبری

ساکن
چسبنده